پیوندها  

صورت جلسه 48 مورخ 93/04/10جلسه 48

مصوبات

1:مقرر گردید نمایندگانی از کمیته های مختلف جهت وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در پیشبرد امور سازمان به ریاست محترم سازمان معرفی و به صورت ماهیانه در جلسات گروه های تخصصی شرکت و ارائه گزارش ماهیانه نمایند.

2: مقرر گردید آقای مهندس صمیمی در جلسات کنترل نقشه مرکز ، آقای مهندس فرهمند در جلسات کنترل نقشه شرق و آقای ................ در جلسات کنترل نقشه غرب شرکت و ارائه گزارش نمایند.

3: مقرر گردید آقای مهندس افغان طلوعی به عنوان مسئول پیگیری امور مربوطه به سرپرستان کارگاه ، به مسائل این حوزه رسیدگی نمایند.

4: مقرر گردید آقای مهندس فرهمند در اسرع وقت نسبت به تدوین چک لیست کنترل نقشه اقدام نماید.

5: در جلسه مشترک گروه های تخصصی در خصوص فرم نهایی پایان کار با امضای تمامی مهندسین ناظر بحث گردد.

 

 

 

 

 

 

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

شبکه های اجتماعی  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ