شماره: 1944
1396/6/11
تسلیت به سرپرست محترم اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان جناب آقای مهندس محبوبی
جناب آقای مهندس محبوبی بدینوسیله مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم

تسلیت به سرپرست محترم اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان 
جناب آقای مهندس محبوبی 

 جناب آقای مهندس محبوبی بدینوسیله مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. و برای آن عزیز سفر کرده از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم . 
روحش شاد و یادش گرامی.